Strona główna Wniosek RPO WM (2007-2013)
Wniosek WM (2007-2013) PDF Drukuj Email

Nazwa projektu: „Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Mińskiej”
Beneficjent: Miasto Mińsk Mazowiecki,
Wartość projektu: 1 978 146,68 zł
Wartość dofinansowania: 1 332 803,71 zł

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazovia.eu.

 


 

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM).

 

 


 

Realizacja projektu "Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Mińskiej" polegała na kompleksowym remoncie zabytkowego obiektu - ponad stuletniej willi dr Huberta zlokalizowanej w Mińsku Mazowieckim.
Budynek ten wykorzystywany jest na cele działalności kulturalnej realizowanej przez Muzeum 7 Pułku Ułanów będącego oddziałem Muzeum Ziemi Mińskiej.
W ramach realizacji inwestycji wykonane zostały następujące prace:

 • wykonanie nowego dachu nad całym budynkiem - wymiana więźby dachowej, podniesienie kalenicy, wymiana pokrycia dachu, wykonanie czterech lukarn, ocieplenie dachu- wymiana stropów drewnianych na stropy typu Kleina
 • zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych
 • wyburzenie ścianek działowych oraz wykonanie nowych ścian działowych
 • wymiana  i renowacja okien i drzwi całym budynku
 • wykonanie nowych podłóg i tynków wewnętrznych
 • zdemontowanie istniejącej wewnętrznej drewnianej klatki schodowej i odtworzenie jej jako żelbetowej obudowanej drewnem
 • wykonanie renowacji zniszczonych tynków zewnętrznych oraz gzymsów
 • remont istniejącego balkonu i balustrad
 • wykonanie kominów z cegły ceramicznej pełnej
 • wykonanie nowych rynien oraz rur spustowych z PCV
 • wykonanie instalacji p.pożarowej, wod- kan, gazowej w budynku
 • renowacja ogrodzenia
 • odremontowanie istniejącej studni i jej zabezpieczenie,
 • wyznaczenie miejsc parkingowych (w tym jedno dla niepełnosprawnych)
 • zakup wyposażenia ekspozycyjnego
 • digitalizacja istniejących zbiorów
 • opracowanie strony internetowej o tematyce kulturalnej prezentująca dorobek Muzeum 7 Pułku Ułanów.

Celem inwestycji było stworzenie odpowiednich warunków lokalowych dla funkcjonowania i rozwoju działalności Muzeum 7 Pułku Ułanów wchodzącego w skład Muzeum Ziemi Mińskiej.  Przeprowadzony w ramach projektu remont budynku zabytkowego pozwoli na osiągnięcie następujących efektów:

 • stworzenie warunków do rozwoju działalności kulturalnej
 • zabezpieczenie zgromadzonych eksponatów przed zagrożeniami
 • propagowanie wiedzy o historii Mińska Mazowieckiego i 7 Pułku Ułanów stacjonującego w Mińsku Mazowieckim w latach 1921 - 1939 przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informatycznych
 • możliwość korzystania z dóbr kultury przez osoby niepełnosprawne
 • stworzenie warunków do organizowania wydarzeń kulturalnych prezentujących zwyczaje i tradycje kawaleryjskie
 • umożliwienie organizacji zajęć, lekcji historii dla dzieci i młodzieży szkolnej.