Strona główna Lekcje muzealne
Tematy lekcji muzealnych
 1. Dzieje i tradycje 7 Pułku Ułanów.
  Historia kształtowania się tradycji pułkowej sięgającej czasów epoki napoleońskiej – Pułk Ułanów Legii Włoskiej – sławny 7 Pułk Lansjerów Nadwiślańskich, oraz Legionów Polskich brygadiera Józefa Piłsudskiego – 1 Pułk Ułanów Legionów Polskich Władysława Beliny Prażmowskiego.
 2. 7 Pułk Ułanów na straży wschodnich rubieży II Rzeczypospolitej Polskiej.
  Wkład Pułku w kształtowanie się wschodnich granic Polski – walki z Ukraińcami w rejonie Lwowa i na Wołyniu. Walki z Bolszewikami. Walki z Litwinami w rejonie Suwałk i Wileńszczyzny.
 3. 7 Pułk Ułanów w wojnie polsko-bolszewickiej.
  Walki na froncie litewsko – białoruskim. Walki na froncie wschodnim. Udział w tzw. manewrze znad Wieprza na Lubelszczyźnie – część Bitwy Warszawskiej. Bitwa Niemieńska.
 4. Dowódcy 7 Pułku Ułanów.
  Ich postawy jako żołnierzy i ich drogi życiowe.
 5. Codzienność życia koszarowego żołnierzy 7 Pułku Ułanów w Mińsku Mazowieckim.
  Harmonogram zajęć, troski życia koszarowego.
 6. Udział 7 Pułku w wojnie obronnej 1939 roku.
  Walki w obronie Mazowsza Północnego. Walki w Powiecie Mińskim. Walki na Lubelszczyźnie.
 7. Udział żołnierzy 7 Pułku Ułanów w konspiracji w okresie II wojny światowej.
  Obwód "Mewa-Jamnik-Kamień" AK Mińsk Mazowiecki. Samodzielny dywizjon "Jeleń" w walkach Powstania Warszawskiego.